Památky a výlety

Chrám sv. Barbory

Unikátní dílo vrcholně a pozdně gotické architektury, stavba byla zahájena v roce 1388 hnutí Petra Parléře. Stavební práce byly několikrát přerušeny, monumentální chrám byl dokončen v roce 1905 po více než 500letech. V některých kaplích zachovány pozdně gotické fresky s báňskou tématikou, nejhodnotnější ve Smíškovské kapli.

Jezuitská kolej – GASK

Jediná sakrální barokní novostavba v Kutné Hoře. Vybudován v letech 1734 – 1752 v souvislosti o oslavami svatořečení Jana Nepomuckého. Výzdoba kostela je pojata jako oslava českých zemských patronů tzv. České nebe.

Vlašský dvůr

Sídlo českých králů a královská mincovna v Kutné Hoře. Expozice „ Královský palác“ a „ Královská mincovna“ s ukázkou ražby mincí naživo pregéřem v historickém kostýmu 360 dní v roce. Sídlí zde také Muzeum odhalení temné tváře Kutné Hory a Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel.

Kostel sv. Jakuba

Se stavbou se začalo mezi lety 1333 a 1336. Jedná se o první kamenný kostel v Kutné Hoře. Kostel je duchovním středem města a i v současnosti funguje jako centrum místních farnosti.

Hrádek – sídlo Českého muzea stříbra

Původně tvrz ze 13.století, přestavěná na gotický palác městského typu. Nabízí stálou expozici:

1. okruh -. Město stříbra – historie Kutné Hory od jejího založení až po 16 století – geologie, archeologie, historie, numismatika.

2. okruh- Cesta stříbra – středověká technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy včetně návštěvy původního středověkého dolu.

Kostnice

Hřbitovní kaple z konce 14.století, barokně přestavěná Janem Blažejem Santinim . Výzdoba tvořena téměř výhradně z lidských kostí, které byly již v r. 1511 srovnány poloslepým mnichem do pyramid. Unikátem je mohutný lustr, také kalichy, monstrance a schwanzenbergský erb. Podle odhadu jsou zde ostatky asi 60 tisíc lidí.

Kostel Matky Boží Na Náměti

Původně hřbitovní kostel byl založen v první polovině 14.století. Je zde pochován barokní malíř Petr Brandl.

Kamenná kašna

Vznikla jako součást kutnohorského vodovodu roku 1495. Za jejího autora je pokládán Mistr Břidcí.

Klášter řádu sv. Voršily

Klášter vystaven v letech 1738 – 1743 podle plánu barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Malá rodinná společnost, obnovující dlouholetou tradici pěstování vinné révy na Kutnohorsku.

Sankturinovský dům

Gotický dům ze 13.století po barokní přestavbě. Sídlí zde Informační centrum, Muzeum Alchymistická dílna a Galerie Felixe Jeneweina.